За Нас

„СИА ЕСБ“ ЕООД е дружество регистрирано през 2011г. в град София. Основната дейност на фирмата е в областта на инвестиционното проектиране, управлението на проекти, консултантски услуги в сферата на строителството, инвеститорски контрол, оценка на инвестиционни проекти. Предлагаме изготвянето на цялостни проекти за сгради и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 4 за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

СИА ЕСБ ЕООД извършва услуги в следните основни дейности:

 • • Строително проектиране - конструкции на нови и реконструкции на съществуващи сгради и съоръжения.
 • • Изготвяне на производствени чертежи на стоманени конструкции.
 • • Архитектурно проектиране.
 • • Авторски надзор и инвеститорски контрол.
 • • Управление на проекти.
 • • Заснемане за узаконяване.
 • • Възстановяване на строителни книжа.
 • • Преустройства на сгради и съоръжения.
 • • Конструктивни Становища.
 • • Обследване на строителни конструкции на сгради и съоръжения.
 • • Технически паспорти на сгради.
 • • Авторизиране и адаптиране на проектна документация, разработена в чужбина, в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.